ข่าวสมัครงาน

ลำดับ ชื่อ ยอดวิว ดู
1 Announcing the list of candidates who have passed the competitive exam to be inducted as contract employees academic type (foreigner)
  • 22 มีนาคม 2567
  • 12:03:00 PM
  • eng
785
2 ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบพนักงานตามสัญญา อาจารย์ชาวต่างชาติ
  • 22 มีนาคม 2567
  • 12:03:15 PM
  • Thai
781
3 รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสาขา Tesco Lotus Money Services สาขา ธาตุพนม
  • 04 มิถุนายน 2564
  • 1:43:30 PM
789
4 foodpanda นครพนม รับสมัครพนักงานขาย
  • 04 มิถุนายน 2564
  • 1:38:45 PM
789
5 ประกาศรับสมัครอาจารย์ชาวต่างชาติ (ฉบับภาษาอังกฤษ) 796
6 ประกาศรับสมัครอาจารย์ชาวต่างชาติ (ฉบับภาษาไทย) 780
7 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกอาจารย์อังกฤษ-E 778
8 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกอาจารย์อังกฤษ-ท 780
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบพนักงานตามสัญญา ประเภทวิชาการ 781
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบพนักงานตามสัญญา ประเภทวิชาการ 781
11 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการศอบคัดเลือกอาจารย์ภาษาจีน 783
12 ประกาศรับสมัครอาจารย์ภาษาจีน (ตามสัญญา) 777
13 ประกาศรับสมัครอาจรย์ภาษาอังกฤษ 776
14 ประกาศรับสมัครอาจารย์ภาษาจีน-ตามสัญญา 784
15 ประกาศรับสมัครอาจรย์ภาษาอังกฤษ 781
16 ประกาศชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานตามสัญญา-2-อัตรา 777
17 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานตามสัญญา-ประเภททั่วไป-2-อัตรา 782
18 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบพนักงานตามสัญญา-ประเภทวิชาการ-1-อัตรา 778
19 ประกาศรับสมัครพนักงานตามสัญญา-ประเภททั่วไป-2-อัตรา 780
20 ประกาศรับสมัครพนักงานตามสัญญา (ประเภทวิชาการ) อาจารย์ภาษาอังกฤษ 781
21 ประกาศรับสมัครพนักงานตามสัญญา (ประเภทวิชาการ) อาจารย์ภาษาจีน 777
22 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบพนักงานตามสัญญา ประเภทวิชาการ อาจารย์ภาษาอังกฤษ 781
23 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่ตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ประเภททั่วไป 776
24 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานตามสัญญา ประเภททั่วไป 781
25 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ประเภททั่วไป 780
26 ประกาศ รับสมัครพนักงานตามสัญญา อาจารย์ภาษาอังกฤษ 778
27 ประกาศรับสมัครพนักงานตามสัญญา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 779
28 ประกาศรับสมัครพนักงานตามสัญญา ประเภทวิชาการ อาจารย์ภาษาจีน 783
29 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบรรจุเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา-ประเภทวิชาการ 778
30 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตามสัญญา ประเภทวิชาการ 785
31 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 777
32 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ประเภททั่วไป 777
33 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ประเภททั่วไป 780
34 ประกาศรับสมัครพนักงานตามสัญญา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 784
35 รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง อาจารย์ชาวต่างชาติ 776