โครงการส่งเสริมขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 12/26/2017    เวลา : 1:25:30 PM

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการส่งเสริมขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร วันที่ 21-22 ธันวาคม 2560