หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 12/20/2017    เวลา : 4:02:30 PM

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหาการพนันรอบสถานศึกษา ได้ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดนครพนมและโรงเรียนต่าง ๆ จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงประจำปี 2560 โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานเปิดงาน