คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์จัดโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การใช้ ChatGPT ช่วยค้นคว้าข้อมูลด้านงานวิจัยและบทความวิชาการ
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 05/02/2024    เวลา : 2:04:30 PM

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์จัดโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การใช้ ChatGPT ช่วยค้นคว้าข้อมูลด้านงานวิจัยและบทความวิชาการ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมสิทธิ์ สอนประจักษ์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้