ประกาศประกาศรับสมัครอาจารย์ชาวต่างชาติเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ประเภทวิชาการ (ชาวต่างชาติ ภาษาจีน)
หมวด : ข่าวสอบ/ประกวดราคา    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 05/03/2024    เวลา : 3:32:00 PM