ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ประเภทวิชาการ (ชาวต่างชาติ)
หมวด : ข่าวสอบ/ประกวดราคา    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 04/11/2024    เวลา : 2:58:45 PM

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ประเภทวิชาการ (ชาวต่างชาติ)