คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 04/09/2024    เวลา : 3:11:30 PM

ณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ เพื่อรดน้ำขอพรเนื่องในเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย ในวันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์