คณบดีคณะศิลปศาสตร์แลวิทยาศาสตร์ เป็นผู้แทนพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างคณะศิลปศาสตร์และมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 03/19/2024    เวลา : 3:36:30 PM

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 14.00น. ณ โรงแรมพักพิงอิงโขง ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดย ผศ.ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์แลวิทยาศาสตร์ เป็นผู้แทน และ ดร.คณิน เชื่อดวงผุย รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ร่วมเป็นพยาน และ ดร.คณิน เชื่อดวงผุย รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ร่วมเป็นพยานกับ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย ดร.บรรจงเศก ทรัยพ์โสภา ผู้มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นผู้แทน และ ดร.สุรีวัลย์ ลิ้มพิพัฒนกุล ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และแผนงาน ผู้มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ ร่วมเป็นพยาน ภายใต้ความความร่วมมือประกอบด้วย การวิจัยการประเด็นเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอกาศ พัฒนาหลักสูตรเด็กและเยาชน และการสนับสนุนด้านอื่นๆ เช่น กฏหมาย การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น