สาขาวิชาภาษาอังกฤษออกค่ายเกษตรอินทรีย์ ภาษาอังกฤษ และธุรกิจสังคม เพื่อเปิดประสบการณ์ ณ จ. อุบลราชธานี
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 01/10/2024    เวลา : 3:06:00 PM

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยอาจารย์ ดร.อานันท์นิตย์ มโนรมย์ และนักศึกษาชั้นปี่ 3 ได้ออกค่ายเกษตรอินทรีย์ ภาษาอังกฤษ และธุรกิจสังคม เพื่อเปิดประสบการณ์ ณ แม่โขงโนแมดฟาร์ม อ. ศรีเมืองใหม่ จ. อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 5-6 มกราคม 2567 ในการเข้าเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ ความฝัน ความท้าทาย และการสร้างฐานที่มั่นในชุมชน โดยใช้ภาษาอังกฤษเชื่อมชุมชนเชื่อมโลก เพื่อธุรกิจชุมชน ภายใต้แนวคิด “Act locally, Think globally” ในวันแรกนักศึกษาได้ทำกิจกรรมการค้นหาตนเองและผู้อื่น ได้ลองฝึกทำพิซซาเต่าทองโฺฮมเมด คิดค้นสูตรสไตล์อิตาเลี่ยนโดยคนอีสาน แป้งนุ่มละมุน อิ่มอร่อยกันถ้วนหน้าค่า

กิจกรรมกลางคืนของวันแรกได้แก่ การเล่าเรื่อง ถ่ายทอดประสบการณ์จากคนรุ่นใหม่ ความมุ่งมั่น ท้าทาย ที่ผันตนเองจากเมืองใหญ่และชีวิตมนุษย์เงินเดือน กลับมาสร้างฐานที่มั่นในชุมชนของตนเอง "Young Generation, Dreams, Challenges, and How They Build a Sustainable Community" ปิดท้ายด้วยการฝึกปิ้งข้าวโปร่งหรือข้าวเกรียบเว่าแบบดั้งเดิมตามภูมิปัญญาท้องถิ่น กลิ่น หอม กรอบ อร่อย

กิจกรรมในวันที่ 2 นักศึกษาเก็บผักสลัด ปลูกผัก ลงพันธุ์ไม้ ฝึกทำน้ำเต้าหู้และทำน้ำสลัด เรียนรู้เมล็ดพันธุ์ นักศึกษาได้ลงแปลงเกษตร หัดเรียนรู้ต้นไม้ พืช แปลงผักที่เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวเองมากที่สุด และที่สำคัญการได้ฝึกปรับตัวใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนและอยู่ในชุมชนที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาสิ่งอำนวยความสะดวกมากนัก ค่ายแม่โขงโนแมดฟาร์มของพี่เน็ตติ้งและพี่กบในฐานะครูผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเราทุกคนจะนำมาต่อยอดความรู้ในวิชาโครงการฯ และอนาคตว่าที่ผู้ประกอบการด้านเกษตรอินทรีย์ภายใต้แนวคิด "Act locally, Think globally" ได้ไม่มากก้อน้อย