ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เดินทางเข้าสวัสดีปีใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะฯ
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 12/28/2023    เวลา : 2:58:30 PM

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้นำคณะผู้บริหารและบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ฯ เดินทางเข้าสวัสดีปีใหม่บุคคลสำคัญของคณะศิลปศาสตร์ฯ และจังหวัดนครพนม

ได้แก่
1. นายสุเทพ อติวรรณกุล นายกสมาคมพ่อค้าจังหวัดนครพนม
2. นายเทียมศักดิ์ เวียงศรีประเสริฐ กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ทรงคุณวุฒิฯ
3. นายมงคล ตันสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะฯ
4. นายสราวุธ วังริยา ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะฯ
5. นายสินธ์ สิงห์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนนครพนมวิทยาคม/ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะฯ
6. นายสมชาติ ธรรมโภคิน
7. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม
8. นายบรรจง ศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย