คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัย กับ มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 12/28/2023    เวลา : 2:29:00 PM

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร. โคโนะ ยาสุยูกิ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกียวโต ดร.เจษฎากร กาละพงศ์ นักวิจัยศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต และ ศาสตราจารย์ ดร.อรรถชัย จินตะเวช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าประชุมสร้างความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัยเกียวโตกับมหาวิทยาลัยนครพนม ในงานวิจัย “Economic-Social-Environment Connections In Rural Thailand : Investigating The Process Of Economic Growth Over 40-Year Period” โดยมหาวิทยาลัยเกียวโตจะให้การสนับสนุนข้อมูลด้านสถิติต่าง ๆ รวมถึงการสนับสนุนภาพถ่ายดาวเทียม (Remote Sensing) และข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการและการวิจัย ระหว่างศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต และ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติกร ภู่สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร เครือข่ายทางวิชาการ ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานวิจัยในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว จะอยู่ในความรับผิดชอบและกำกับดูแลจากนักวิจัยของคณะกรรมการศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยนครพนม และเครือข่าย ในการดำเนินงาน

ภาพ/ข่าว : พัฒนะ พิมพ์แน่น