สาขาวิชา รัฐปรศาสนศาสตร์ จัดกิจกรรมบรรยาพิเศษ
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 11/23/2023    เวลา : 11:46:00 AM

เมื่อวันที่ 23 พฤษศจิกายน 2566 เวลา 09.30น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในนามตัวแทนอาจารย์สาขาวิชารัฐปรศาสนศาสตร์ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมบรรยาพิเศษ เรื่อง การปรับพฤติกรรมการทำงานในองค์กรต่างประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาพฤติกรรมองค์การ โดยได้รับเกียรติจาก นาวสาวจุฑารัตน์ คงเกษม ที่มีประสบการณ์การทำงานที่ประเทศออสเตรเลียว่า 10 ปี มาเป็นวิทยากร