คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ร่วมทำบุญคณะครุศาสตร์ และวันสถาปนาคณะฯ
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 10/01/2023    เวลา : 1:53:45 PM

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ฯ และรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ฯ นางสภาพร คงเกษม ได้ไปร่วมงานทำบุญคณะครุศาสตร์ และวันสถาปนาคณะฯ ที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม