คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมสร้างศักยภาพภาวะผู้นำ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการบริหารงานแบบ Professional
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 09/13/2023    เวลา : 3:30:30 PM

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างศักยภาพภาวะผู้นำ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการบริหารงานแบบ Professional สำหรับนักศึกษาคณะศิลปสาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร อาจารย์อารีรัตน์ อุเทนวิเชียรปัญญา ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 09.30-12.00น. ณ ห้องประชุมพนมศิลป คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม