นักศึกษาสาขาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้เดินทางไปศึกษาต่อที่ ม.ชนชาติยุนนาน
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 08/28/2023    เวลา : 10:50:45 AM

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 นักศึกษาสาขาภาษาจีนรุ่น 64 ชั้นปีที่ 3 ได้เดินทางไปศึกษาต่อที่ ม.ชนชาติยุนนาน เป็นระยะเวลา 1 ปี ที่เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 11 คน