คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์จัดโครงการ ศาลแรงงานเคลื่อนที่
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 06/21/2023    เวลา : 1:18:45 PM

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 ผศ.ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ (คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ) ผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์ หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณาจารย์ บุคคลากร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ให้การต้อนรับ นายสุรวุฒิ เชาวลิต (อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 4) อุดรธานี พร้อมทีมงานผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ในโครงการ ศาลแรงงานเคลื่อนที่ ภายในงาน มีการจัดอบรมข้อกฎหมายเกี่ยวกับข้อพิพาทคดีแรงงาน ความพึงพอใจต่อการอำนายความยุติธรรม ข้อเรียกร้องสภาพการจ้าง รวมไปถึงให้คำแนะนำกรณีศึกษาด้านแรงงานต่างๆ ทั้งนี้มีนักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์และนิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์และบุคลากรภายนอก เข้าอบรมเป็น จำนวน 100 คน จากวิทยากรชำนาญการ ที่มีประสบการณ์ตรงเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้อันจะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันที่เป็นประโยชน์ของนักศึกษาต่อไป