รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี หลักสูตรโครงการพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
หมวด : ข่าวสอบ/ประกวดราคา    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 06/15/2023    เวลา : 3:39:00 PM

ติดต่อสอบถาม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โทร 0-4258-7100 งานรับเข้านักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โทร 098-7957359