นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม พบ ภาคธุรกิจและผู้นำองค์กรภาคเอกชนจังหวัดนครพนม
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 06/10/2023    เวลา : 2:55:15 PM

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม พบ ภาคธุรกิจและผู้นำองค์กรภาคเอกชนจังหวัดนครพนม เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือของภาคเอกชนในจังหวัดนครพนมในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยนครพนม เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุมศิลป์สุภา ชั้น2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม