คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย(ต้นกันเกรา)
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 06/09/2023    เวลา : 10:00:00 AM

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย(ต้นกันเกรา) โดยได้ปลูกต้นกันเกราในบริเวณด้านหน้าของอาคารเฉลิมพระเกียรติ50 พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งมีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วม เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีการปลูกต้นกันเกรารวมทั้งที่ปลูกก่อนหน้านี้แล้วรวมเป็นจำนวนที่ 20 ต้น