คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ร่วมต้อนรับนักศึกษา ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 06/08/2023    เวลา : 9:58:15 AM

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้บริหาร และคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ร่วมต้อนรับนักศึกษา ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุมพนมศิลป์