ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงาตามสัญญา ประเภทวิชาการ (ชาวต่างชาติ)
หมวด : ข่าวสอบ/ประกวดราคา    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 03/30/2023    เวลา : 4:11:15 PM

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงาตามสัญญา ประเภทวิชาการ (ชาวต่างชาติ)