คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรม"การให้ความรู้ทางด้านกฎหมายภาษี ที่ดิน โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้”
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 03/09/2023    เวลา : 7:59:30 AM

เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 09.30น. อาจารย์ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการแก่สังคมคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ภายใต้ความร่วมมือของเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ณ เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ในโครงการประกอบด้วยการอบรม”กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่ ความเปลี่ยนแปลงที่ประชาชนควรรู้” ทำความรู้จักกับ กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่ ใครบ้างที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทรัพย์สินประเภทใดที่อยู่ในข่ายเสียภาษี ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คำนวณอย่างไร ต้องชำระภาษีอย่างไร และที่ไหน เป็นต้น