ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ลูกจ้างชั่วคราว
หมวด : ข่าวสอบ/ประกวดราคา    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 02/28/2023    เวลา : 4:24:15 PM

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ลูกจ้างชั่วคราว