รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
หมวด : ข่าวสอบ/ประกวดราคา    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 02/20/2023    เวลา : 1:48:15 PM

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย