ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง พนักงานตามสัญญา ประเภททั่วไป
หมวด : ข่าวสอบ/ประกวดราคา    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 02/14/2023    เวลา : 4:26:30 PM

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง พนักงานตามสัญญา ประเภททั่วไป