รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา (ลูกจ้างชั่วคราว)
หมวด : ข่าวสอบ/ประกวดราคา    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 02/08/2023    เวลา : 1:42:30 PM

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา (ลูกจ้างชั่วคราว)