ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา (ลูกจ้างชั่วคราว)
หมวด : ข่าวสอบ/ประกวดราคา    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 01/23/2023    เวลา : 2:47:00 PM

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา (ลูกจ้างชั่วคราว)

รายละเอียด