สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยภาษาจีน ร่วมกันจัด โครงการอบรมครูท้องถิ่นสอนภาษาจีนในจังหวัดนครพนม
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 12/07/2022    เวลา : 10:58:00 AM

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยภาษาจีน ร่วมกันจัด โครงการอบรมครูท้องถิ่นสอนภาษาจีนในจังหวัดนครพนม ในวันพุธที่ 7-8 ธันวาคม 2565 ซึ่งการร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของสถาบันทางการศึกษาทั้งสองแห่ง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและผลักดันให้เกิดความร่วมมือกันและสร้างเครือข่ายเพื่อต่อยอดทางการศึกษาในอนาคต