ผู้บริหารและบุคลากร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร บุคลากรสายสนับสนับสนุนจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 11/30/2022    เวลา : 10:09:45 AM

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00น. ผศ.ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร บุคลากรสายสนับสนับสนุนจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่มาศึกษาดูงานกระบวนการบริหารจัดการและเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการให้บริการ ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม