คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บริจาคเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 350 ตัว
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 11/29/2022    เวลา : 3:58:15 PM

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บริจาคเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 350 ตัว ให้กับ โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม, สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดนครพนม, โรงเรียนบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์, โรงเรียนบ้านสร้างหิน, โรงเรียนอุเทนพัฒนา, โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา, โรงเรียนบ้านหนองญาติ จำนวนหน่วยงานละ 50 ตัว şişli escort