คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะฯ
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 11/08/2022    เวลา : 2:38:45 PM

เมื่อวันที่ 7 พฤษศจิกายน 2565 เวลา09.30น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้เข้าแสดงความยินดีกับ ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธ์ เนื่องในโอกาศ ได้เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครพนม ณ ห้องประชุมชั้น2 อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครพนม

            และเวลา 10.00 น. ได้เข้าพบกับ ผอ.สินธ์ สิงห์ศรี ผู้ทรงคุณวุฒิคณะศิลปสาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อแสดงความยินดี เนื่องในโอกาศได้เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนนครพนมวิทยาคม และได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมนักเรียนให้เข้าศึกษาต่อในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ taksim escort