ม.นครพนม ลงนาม MOU กับ เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 11/03/2022    เวลา : 2:07:15 PM

วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ โดยมี ดร.พรมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพน เป็นผู้แทนฝ่ายของมหาวิทยาลัยนครพนม และจ่าสิบเอกเสน่ คำมุงคุณ นายกเทศมนตรีธาตุพนมใต้ เป็นผู้แทนฝ่ายของเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

           พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน โดยใช้พื้นที่จำนวน 10 หมู่บ้าน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ในการสนับสนุนพื้นที่ดำเนินกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย ตลอดจนความร่วมมือด้านการบริการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อีกทั้ง เป็นการนำองค์ความรู้จากการวิจัย นวัตกรรม ส่งเสริมพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ โดยบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ มีกรอบระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนาม มีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ร่วมเป็นสักขีพยาน

           นอกจาก พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ คณะผู้บริหารของทั้งสองฝ่ายยังได้ร่วมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จากนางรำจิตอาสาเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ และการแสดงรำเพื่อสุขภาพชมรมผู้สูงอายุ พร้อมเยี่ยมชมการแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มอาชีพเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ที่นำมาออกบูธจัดแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ในงานด้วย ümraniye escort