ม.นครพนม บันทึกลงนาม MOU “ความร่วมมือระหว่าง สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กับมหาวิทยาลัยนครพนม
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 09/26/2022    เวลา : 9:44:00 AM

ม.นครพนม บันทึกลงนาม MOU “ความร่วมมือระหว่าง สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กับมหาวิทยาลัยนครพนม

           วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น. ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วย ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ร่วมบันทึกลงนาม MOU “ความร่วมมือระหว่าง สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กับมหาวิทยาลัยนครพนม” เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ให้มีผลการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน โดยการจัดสรรทรัพยากร แต่ละฝ่ายที่มีอยู่ให้เกิดร่วมกันสูงสุด ตามหลักของความร่วมมือและข้อตกลงในความร่วมมือกัน ณ ห้องศิลป์สุภา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยนครพนม