ผู้บริหารและอาจารย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้ารับรางวัล งานเชิดชูเกียรตินักวิจัย ผลงานดีเด่น
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 08/25/2022    เวลา : 11:10:45 AM

ผู้บริหารและอาจารย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้ารับรางวัล งานเชิดชูเกียรตินักวิจัย ผลงานดีเด่น ณ ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม(หลังใหม่)