โครงการค่ายละครภาษาอังกฤษ (English Drama Camp) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 08/10/2022    เวลา : 3:53:15 PM

วันที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 08:30 - 16:30 น. ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ ชั้น M คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดโครงการค่ายละครภาษาอังกฤษ (English Drama Camp) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยมี ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และอาจารย์พัฒนพงศ์ ติระ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการ

              โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็นภาคเช้าและภาคบ่าย กิจกรรมในภาคเช้าประกอบด้วย การชมวิดิทัศน์แนะนำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมและวิดิทัศน์แนะนำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ อาจารย์ราชันย์ คูรานา หัวหน้าศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมแนะนำกิจกรรมศูนย์ฯ และโปรแกรม English Discoveries การเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องศาลจำลอง และสำนักวิทยาบริการ และมีพี่ ๆ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษพาน้อง ๆ ทำกิจกรรมละลายพฤติกรรม (Ice-breaking activities)

              กิจกรรมในภาคบ่าย คือ กิจกรรม English Drama Camp: Using Drama to Improve Speaking Skills วิทยากรโดยอาจารย์ชาวต่างชาติเจ้าของภาษาและคณาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ บรรยายในหัวข้อและกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ Animal character activity, Play introduction, Practice (Group work), Act out on stage, และ Reflection and Wrap up ทั้งนี้ มีนักเรียนและคุณครูจากโรงเรียนเลิงนกทาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้กว่า 70 คน