คณบดีคณะศิลปศาสตร์ฯ กล่าวเปิดโครงการ การดำเนินการวิจัยด้านภาษาแบะวัฒนธรรม กรณีศึกษา ไทแสก และแนวทางการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 08/03/2022    เวลา : 3:20:00 PM