บุคลากรคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนม.นครพนม ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 07/28/2022    เวลา : 7:22:30 PM

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 18.00 น. ณ หอประชุมมรุกขนคร โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ได้มอบหมายให้บุคลากรคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยนายปิยะรัตน์ บุตรศรี หัวหน้างานบุคลากร พร้อมด้วยบุคลากรคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและ วางพานพุ่มทอง - พุ่มเงิน และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ตลอดระยะเวลาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานับประการ ด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด นำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของพสกนิกร ทำให้ทุกคนได้รับการสนับสนุน การพัฒนาทั้งในด้านทักษะและด้านอาชีพ ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการจิตอาสาพระราชทาน ซึ่งเป็นพระราโชบายที่ทำให้ประชาชนทุกคนมีความรักความสามัคคี รู้จักการแบ่งปัน ช่วยเหลือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันในด้านต่าง ๆ ก่อให้เกิดประโยชน์แห่งความสุขต่อสังคมและประเทศชาติ

ภาพ: คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ข่าว: งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม