คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมถวายเทียนเนื่องในวันพรรษา ประจำปี 2565
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 07/27/2022    เวลา : 3:33:30 PM

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมถวายเทียนเนื่องในวันพรรษา ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30น. ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาสาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาตร์ ร่วมกันจัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี ณ วัดศรีบุญเรือง บ้านเนินสะอาด จังหวัดนครพนม