คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทำบุญคณะเนื่องในวาระสถาปนาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 07/26/2022    เวลา : 1:58:00 PM

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพนมศิลป์ ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ได้ทำบุญคณะเนื่องในวาระสถาปนาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์