คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ต้อนรับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม เข้าหารือ เรื่องการจัดตั้งคณะแพทย์
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 06/29/2022    เวลา : 12:40:30 PM

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ต้อนรับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม และอาจารย์ นายแพทย์ ชัยมงคล จันทศ พร้อมคณะ เข้าหารือ เรื่องการจัดตั้งคณะแพทย์ ในวันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมศิลป์สุภา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์