คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนม.นครพนม เข้าร่วมโครงการ
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 03/17/2022    เวลา : 10:14:00 AM

จังหวัดนครพนม ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครพนม และ สำนักงานพระพุทธศาสนา จัดกิจกรรมโครงการ "ผู้ว่า พาทำบุญ ในวันธรรมสวนะ" ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งกิจกรรมนี้ จะจัดระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2564 ถึงเดือน สิงหาคม 2565 ในวันพระ ขึ้น 15 ค่ำ หรือแรม 15 หรือ แรม 14 คำ ณ วัดต่างๆ 16 วัด จำนวน 16 ครั้ง

              ในวันพฤหัสบดีที่17 มีนาคม 2565 จัดเป็นครั้งที่ 7 ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้รับมอบหมายจาก ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ให้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ และกิจกรรมครั้งนี้ได้มีรองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยคณบดี และ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี เข้าร่วมด้วย ณ วัดโฆษะมังคลาราม ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม