ม.นครพนม MOU หัวเว่ย เทคโนโลยี่ เพิ่มทักษะด้านไอทีแก่นักศึกษาและบุคลากร มุ่งสู่การเป็น SMART University
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 03/07/2022    เวลา : 9:51:30 AM

วันที่ 6 มีนาคม 2565 เวลา 15.30 น. ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม และ Mr. Justin Fan รองประธานอาวุโส ฝ่ายโซลูชั่นและการตลาด กลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม นำไปสู่ห้องเรียนอัจฉริยะและโซลูชั่น เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมทั้งมีคณะผู้บริหาร ของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมพิธี ณ ห้องแก้วเจ้าจอม ชั้น 3 อาคารคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม

ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวว่า "มหาวิทยาลัยนครพนม มีนโยบายการพัฒนาสู่การเป็น SMART University ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายจังหวัดนครพนมที่จะเป็น SMART CITY ดังนั้นการร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญในการเพิ่มทักษะด้านไอทีแก่นักศึกษาและบุคลากร ได้บูรณาการนวัตกรรมสมัยใหม่ ให้พร้อมสำหรับการปรับสู่โลกอนาคต ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะ การเก็บข้อมูลด้วยคลาวด์ การสร้าง Big Data และปัญญาประดิษฐ์ เป็นต้น ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะช่วยกันผลักดันและสร้างแนวคิดการมีโซลูชั่นต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ภายใต้ MOU ฉบับนี้มีขอบเขตระยะเวลา 1 ปีในการทำงานร่วมกัน โดยจะมีการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาด้านไอที ส่งเสริมการฝึกงาน และต่อยอดการทำงานระหว่าง 2 สถาบันในอนาคตต่อไป"

ด้านนายวรวิทย์ จำปาไชยศรี รองประธานอาวุโส ฝ่ายอุตสาหกรรมการศึกษาและการแพทย์ กลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า "การจับมือกับมหาวิทยาลัยนครพนมในครั้งนี้ ทาง บริษัทหัวเว่ย จะเข้ามาช่วยยกระดับสมรรถนะด้านไอที โดยการอบรมนักศึกษาและบุคลากร ติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี เพิ่มประสิทธิภาพด้านโครงข่ายระหว่างหน่วยงานของมหาวิทยาลัย และสนับสนุนการเรียนรู้ให้ก้าวกระโดดในโลกดิจิทัลให้ล้ำสมัยมากขึ้น"

ด้านMr. Justin Fan รองประธานอาวุโส ฝ่ายโซลูชั่นและการตลาด กลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยนครพนมที่ให้บริษัทหัวเว่ยเข้ามาร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความทันสมัยโดยนำระบบเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้ก้าวทันยุคดิจิทัลที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว”

ภายในงานได้มีการบรรยายเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่กับสถาบันการศึกษา โดยนายอรรคเดช พิมพา senior account representative พร้อมทั้งจัดนิทรรศการแสดงผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ จากบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) และคณะ/วิทยาลัยของมหาวิทยาลัยนครพนม ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยธาตุพนม วิทยาลัยนาหว้า วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะครุศาสตร์.

นอกจากนี้ นักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมร่วมกิจกรรมพิธีลงนามบันทึกตกลงความเข้าใจระหว่างnpuและบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด อีกด้วย

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม