คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ต้อนรับคณะกรรมการประเมิณ เพื่อเตรียมเปิดสถานศึกษา แบบ onsite
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 01/07/2022    เวลา : 11:30:00 AM

วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 10.30น. ณ ห้องประชุมศิลป์สุภา ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.สำราญวิเศษ และ ผศ.ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์ ได้ตอนรับคณะกรรมการประเมินการเปิดสถานศึกษา แบบ onsite เพื่อเข้ารับการประเมิณและปฏิบัติตนเมื่อถึงเวลาเปิดการเรียนการสอน ซึ่งการประเมิณเบื้องต้นในครั้งนี่คณะศิลปศาสตร์ได้ผ่านเกณฑ์ในการประเมิณจากคณะกรรมการชุดนี้ ซึ่งจะมีการเสนอคณะกรรมการชุดใหญ่ประจำจังหวัดต่อไป