ภาพบรรยากาศพิธีซ้อมรับปริญญาของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วันแรก
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 12/11/2021    เวลา : 11:12:00 AM

ภาพบรรยากาศพิธีซ้อมรับปริญญาของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วันแรก วันที่ 11 ธันวาคม 2564 ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์