บุคลากรและนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้ารับการตรวจ covid-19
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 12/09/2021    เวลา : 11:44:00 AM

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30น. บุคลากรและนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้ารับการตรวจ covid-19 โดย ATK ณ บริเวณหน้าอาคาร 50พรรษามหาวชิราลงกรณ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับปริญญาวันที่ 15 ธันวาคม 2564