คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มอบของที่ระลึกให้กับคณบดีคณะครุศาสตร์
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 09/28/2021    เวลา : 3:58:30 PM

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สำราญ วิเศษ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์ ได้เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาศที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชฏ สุวรรณกูฏ จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2564 ที่จะถึงนี้