การประชุม คณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 11 / 2563
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 12/29/2020    เวลา : 2:18:00 PM

การประชุม คณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 11 / 2563 วันอังคาร ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม