การประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ สำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1/2563
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 12/28/2020    เวลา : 2:54:15 PM

การประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ สำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1/2563 วันจันทร์ที่ 28 ธันาวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศิลป์สุภา