การประกวดดาวเดือนประจำปีการศึกษา 2563
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 11/29/2020    เวลา : 2:51:45 PM

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าประกวด ดาวเดือน ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งจัดขึ้น ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ซึ่งมี ผศ.ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม รักษาราชการแทน คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และสโมสรนักศึกษาร่วมส่งแรงใจและแรงเชียร์ภายในงาน ซึ่งคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล #รองชนะเลิศอันดับ1 ประเภทดาวเทียม #รองชนะเริศอันดับ2 ประเภทเดือน #รางวัลชมเชย ประเภทดาว #ขวัญใจบ้านนั่งเล่น ดาวเทียม #ชุดConceptยอดเยี่ยม เดือนและดาวเทียม