ประกาศราชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ประเภททั่วไป
หมวด : ข่าวสอบ/ประกวดราคา    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 10/16/2020    เวลา : 1:06:30 PM

ประกาศราชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ประเภททั่วไป